ശില

അമ്മേന്റെ അമ്മായിയുടെ മോൾടെ മകൻ സന്ധ്യ നേരമായപ്പോളേക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ  ഉമ്മറകോലായിൽ വന്നിരുന്നു.ബഹുമിടുക്കനാണത്രെ! കെങ്കേമനാണെത്രെ! ഞാനും വിചാരിച്ചു, അമ്മേന്റെ അമ്മായിയുടെ മോൾടെ മകൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര മുതൽ തന്നെയെന്ന്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം ഞാൻ അവനെ നോക്കി.അവൻ ചമ്രം പടിഞ്ഞ് കൈയ് കൂപ്പി ഇരിക്കുന്നു.ശക്തിയെ ഒന്നടങ്കം ഒറ്റയിരിപ്പിന് ആവാഹിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ആ ഇരുപ്പ് വ്യക്തമാകുന്നു.ഞാൻ ഇമകൾ വെട്ടാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കി അങ്ങനെ  നിന്നു.നാളെ അവനെ കണ്ടു പഠിക്കാറുണ്ടോ, എന്ന് ആരേലും ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി പറയാൻ.അങ്ങനെ അവൻ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനത്തിലേക്ക് മുഴുകിയെന്ന് തോന്നുന്നു.അപ്പോഴാണ് വല്യമ്മ വന്നത്. ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണോ, അതോ എന്തേലും കൗതുകത്തിന്റെ പേരിലാണോ,അറിയില്ല വല്യമ്മയും അവനെ നോക്കിനിന്നു.ഒപ്പം ‘എന്താ തേജസ്സ്,എന്താ ശാന്തത ‘ എന്നൊരു വിശേഷണവും.ഇത് കേട്ടതും ഞാൻ അവനെ സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.ആഴത്തിൽ  എത്തിയാലല്ലേ  നില എവിടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയു! അവന്റെ അടഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ കൺകോണുകളിലൂടെ കവിളത്തേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങി.നീർച്ചാലാവുമോയെന്ന് ഞാനൊരു നിമിഷം സംശയിച്ചു. ഇല്ല! വെറുതെയായി,അവൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു മിഴികൾ തുറന്നു.എന്നെ കണ്ടതും ഒരു ചിരിയും എനിക്കു തന്നു. ഒപ്പം ദൈവമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ പ്രാർഥനയിൽ പരം ഒന്നുമില്ല എന്നൊരു വാക്യവും .അധരങ്ങൾ മുത്തുകളാണ് പൊഴിക്കുന്നത് എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ  ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു .അന്നേരമാണ് അവന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ഉറുമ്പിൻ വരി പോകുന്നത് ഞാനും അവനും കാണുന്നത്.ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ, കൂപ്പിയ കൈകൾ കെട്ടഴിച്ചുകൊണ്ട്  അവൻ അതിനെ ഞെക്കിയമർത്തിയരക്കാൻ തുടങ്ങി.അവറ്റകളുടെ പിടച്ചിൽ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദം നൽകി.അതു കണ്ടെനിക്ക് പേടിയായി എന്തെന്നില്ലാത്ത പേടി! കണ്മുൻപിൽ ഒരു ശില ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്നു.എതിർക്കാതെ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s