ജിന്ന്

PC:Dikra Noureen

ജിന്നുകൾ പലതരമുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ ആത്മാവിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ്. നാം നടക്കുന്ന വഴികളെയും കാണുന്ന കാഴ്ചകളെയും അവ അധീനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.  എത്രകണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാലും,  എത്രകണ്ട് തേച്ച്മായ്ച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയാലും തവണതോറും,   കരുത്താർജ്ജിച്ച് അതങ്ങനെ   പറ്റിച്ചേർന്നു നിൽക്കും. മാന്ത്രികത നിറഞ്ഞ ചെറുചിരിയിൽ തുടങ്ങുന്നവയോ , കാലക്രമേണ വളർന്നു പന്തലിക്കുന്നവയോ , നിശബ്‌ദമായ പരസ്പര വെറുപ്പിൽ തുടങ്ങുന്നവയോ എല്ലാമാവാം ആ   ബന്ധങ്ങൾ. പരസ്പര ബാധ്യതകളോ, ഏറ്റുപറച്ചിലുകളോ വേണ്ടാത്ത അവയ്ക്ക്  സഞ്ചരിക്കാൻ മറന്നുപോയ വഴികളും , പൂരിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയ കാഴ്ചകളും  നിറഞ്ഞ ചാരുതയോടെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഈ ജിന്നുകൾ ഒരോരുത്തരുടെയും  ജീവിതത്തിൽ ഓരോ അവതാരങ്ങളായിയാവും നിലനിക്ക. മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിനു മുൻപ്  അവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം തുനിയട്ടെ .നിധി കിട്ടിയ അലാവുദിനെ പോലെയാവാൻ,  ജിന്നിനെ കിട്ടിയ അലാവുദിനെ പോലെയാവാൻ  ഒരിക്കലെങ്കിലും സാധിക്കട്ടെ.’ഇടങ്ങളും’ ‘നിഴലുകളും’ ആയി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ബാക്കിവെച്ച് പോയിമറയട്ടെ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s